Rozměry fotbalového hřiště

audience-g0d2896176_1280_1

Obsah:

 1. Oficiální rozměry hřiště
 2. Rozměry hřiště pro mládež
 3. Značení hřiště
 4. Povrch hřiště
 5. Rozměry fotbalové branky

Hřiště na fotbal může mít různé rozměry v závislosti na úrovni fotbalu, ale také na věku hráčů. Mládežnický fotbal se zpravidla hraje na menších hřištích než dospělý fotbal, kde hraje 10 hráčů a jeden brankář (10+1). Jaká velikost fotbalového hřiště se využívá u mladších kategorií se dozvíte dále v článku. Tento článek má za úkol vás provést základními rozměry hřiště na fotbal, jeho vybavením a připuštěných velikostí fotbalových branek. Správně vybavené hřiště – branky, praporky, sítě a další je ošetřeno pravidly zejména z důvodu bezpečnosti všech fotbalistů na hřišti. Bohužel se vyskytly i vážné případy zranění, a dokonce i smrt, ke kterým došlo kvůli nesprávně zajištěnému vybavení, které nevyhovovaly předpisům.

Oficiální rozměr fotbalového hřiště

Hrací plocha musí mít tvar obdélníku a pomezní čára je delší než branková čára. Rozměr fotbalového hřiště je dle pravidel vcelku benevolentní. Obecně musí být délka fotbalového hřiště 90–120 m, a naopak šířka musí být v rozmezí 45–90 m. Pro mezinárodní utkání je velikost fotbalového hřiště stavena takto: 110-120m na délku a 64-75m na šířku.

Plánek s rozměry fotbalového hřiště si můžete stáhnout zde

Na nejlepších a největších stadionech na světě jsou rozměry hřiště na fotbal nejčastěji 105x68m (114,8 x 74,4 yardů) jelikož je tento rozměr právě oficiálním doporučením FIFA. Nejznámější fotbalové stadiony na světě mají právě většinou tyto rozměry:

 • Camp Nou: 105 x 68m
 • Wembley: 105x68m
 • Old Trafford: 105x68m
 • Maracanã: 105x68m
 • Anfield: 101x68m
 • Stamford Bridge: 103x67m
 • Emirates stadium: 105x68m
 • San Siro: 105x68m
 • Allianz Arena: 105x68m

Doporučení minimálních rozměrů a výběhových zón ve fotbale dle kategorií:

Obrázek2

Zdroj: Doporučení komise pro stadiony hrací plochy

Velikost fotbalového hřiště v mládežnickém fotbale

Napříč mládežnickým fotbalem se rozměry hřiště podstatně liší společně s modifikací různých pravidel. Cílem modifikací je vytvořit co nejvhodnější prostředí pro rozvoj mladých fotbalistů a umožnit dětem hrát fotbal vzhledem k úrovni jejich tělesného i psychického vývoje. Menší prostor hráčům umožňuje intenzivnější zapojení do hry, zvýšený počet kontaktů s míčem i osobní souboje. Menší prostor zároveň poskytuje lepší orientaci na hřišti a nutí je k rychlejšímu rozhodování. Rychlejší tempo hry hráče často podněcuje k rychlostně-obratnostním činnostem, jež prospívají jejich pohybovému vývoji. Pravidla fotbalu malých forem jsou specificky modifikována ve třech verzích pro mladší přípravku U8-U9, starší přípravku U10-U11 a mladší žáky U12-U13.

sports-gdcc9f1249_1280

Kategorie U8-U9, varianta 4+1

Rozměry hřiště jsou 24–27 m x 35-38 m. Čas hry je 4x15 min a využívají se fotbalové míče velikosti 3. Rozměry branek jsou 2x3, či 2x5 m. Střídání je možno provést v přerušené hře a střídání je povoleno opakovaně, „malá domů“ je povolena,

Kategorie U10-U11, varianta 5+1

Herní rozestavení je 5 hráčů plus brankář. Minihřiště má rozměry 24–27 m x 40 – 45 m s brankami 2 x 5 m a hraje se s fotbalovým míčem velikosti 4. Časová dotace pro hru je vytyčena na 4 x 17 minut, pokud Rozpis soutěže nestanovuje jinak. Střídání hráčů je umožněno hokejovým způsobem. Je možné jej provádět v přerušené i nepřerušené hře s neomezeným počtem střídajících hráčů a možností opakovaného střídání. Na rozdíl od mladší přípravky, starší již netoleruje „malou domů“.

Kategorie U12-U13, varianta 7+1

Tento model je využíván zejména v kategorii mladších žáků. Rozměry hrací plochy činí 43-50 m x 50-70 m. Hrací doba činí 3x30 min nebo 2x30-35 minut při souběžné hře na dvou hřištích, nebo při hře na jednom hřišti 11:11. Hraje se s míčem velikost 4.

Vyznačení plochy hřiště na fotbal

Hrací plocha musí být obdélníková a vyznačena nepřerušenými čárami, které nesmí být nebezpečné. Na přírodních hracích plochách může být k vyznačení hrací plochy použit materiál používaný na umělé hrací plochy. Pro rovné čáry se na hřištích využívají lajnovačky s vápnem na přírodní povrchy. Poznámka 2022-05-03 115832

Zdroj: Pravidla fotbalu FAČR

Středová čára

Dvě stejně velké poloviny jsou od sebe odděleny středovou čárou, kde je uprostřed vyznačena středová značka. Kolem středové značky je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m.

Mimo hrací plochu mají být ve vzdálenosti 9,15 metrů (10 yardů) od rohového čtvrtkruhu (oblouku) kolmo k brankové čáře a k pomezní čáře vyznačeny čáry (značky).

tips-png-38036
Všechny čáry musí být stejně široké (max. 12 cm) a zároveň musí být stejně široké jako brankové tyče a břevno.

Brankové území

Brankoviště je kolmo ke každé brankové čáře ve vzdálenosti 5,50 m od vnitřní strany brankových tyčí směrem do hrací. Koncové body těchto čar se spojí čárou rovnoběžkou s brankovou čárou, čímž vznikne obdélník nazývaný jako brankové území.

Pokutové území

Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 16,50 m (18 yardů) od vnitřní strany brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 16,50 m (18 yardů) dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor ohraničený těmito čárami a brankovou čárou se nazývá pokutové území.

Ve vzdálenosti 11m od středu fotbalové branky se nachází pokutová značka. Vzdálenost se měří od vnějšího okraje brankové čáry do středu pokutové značky. Od středu každé pokutové značky se mimo pokutové území vyznačí oblouk o poloměru 9,15 m, který se nazývá pokutový oblouk.

Rohové území a praporky

V každém rohu hřiště na fotbal je umístěna nahoře zaoblená tyč s minimální výškou 1,50 m, na níž je připevněn praporek. Od rohové praporku se pak vyznačí čtvrtkruh o poloměru 1m. Z tohoto území se zahrávají rohové kopy.

Zdroj: Pravidla fotbalu FAČR

Technická zóna

Technická zóna se vyznačuje v utkáních odehraných na stadionech, kde jsou vyhrazena místa k sezení pro náhradníky a funkcionáře družstva a vystřídané hráče

Povrch fotbalového hřiště

Hrací plocha fotbalového hřiště má také svá nařízení, které je nutné splnit. Plocha musí by měla být celá přírodní. Nicméně pravidla soutěží mohou dovolovat i využití kombinace přírodního a umělého povrchu, popřípadě i čistě umělého povrchu. Barva umělých a hybridních povrchů musí ale zůstat zelená. Při utkáních reprezentace nebo v mezinárodních soutěžích musí umělý povrch odpovídat přísným regulím FIFA dle „Koncepce kvality pro fotbalové trávníky“ nebo podle „Mezinárodního standardu pro fotbalové trávníky“.

corner-ball-g9ea1479a6_1280

Rozměry fotbalové branky

První fotbalové branky byly v historii bez břevna. V době před zavedením břevna se k označení výšky používala stuha asi 2,5 metru nad zemí. Síť do branky byla zavedena o deset let později v Anglii. Na počátku 20. století byly poté zavedeny kulaté a oválné brankové tyče namísto předchozích čtvercových variant.

Obrázek1

Zdroj: Pravidla fotbalu FAČR

Fotbalová branka musí být umístěna uprostřed brankové čáry tak, aby vzdálenost obou brankových tyčí od rohových praporků byla totožná. Dvě svislé brankové tyče jsou spojeny břevnem, přičemž výška fotbalové branky (vzdálenost břevna od země) je 2,44m. Šířka fotbalové branky je také přesně daná – 7,32m. Průřez brankových tyčí a břevna by měl být čtvercový, obdélníkový, kruhový anebo eliptický. Může být ale i kombinací těchto průřezů v případě, že není nebezpečný pro hráče. Dále je nutné, aby tyče i břevno byly stejné barvy (bílá) a šířka nebyla větší než 12 cm. Brankové tyče a břevna musí být vyrobena ze dřeva, kovu, nebo jiného povoleného (schváleného) materiálu Šířka a tloušťka brankových tyčí a břevna nesmí být menší než 10 cm a větší než 12 cm. Hrany brankových tyčí a břevna musí být směrem do hrací plochy zaobleny

Velikost fotbalové branky se může lišit v menších herních formách v mládežnickém fotbale. U nejmladších přípravek, které hrají stylem 4+1 je velikost branky 2x3m nebo 2x5m. Velikost fotbalové branky 2x5m je také využívána u malého fotbalu 5+1. U varianty, kdy se hraje 7+1 je možné využít jak branky o velikosti 2x5 m, tak po domluvě je možné hrát už na dospělácké branky 2,44 x 7,32m.  

Sítě jsou upevněny na brankových tyčích, břevně a na zemi za brankou. Měly by být vypnuty tak, aby neomezovaly brankáře v pohybu. Samozřejmostí je pevné ukotvení branek, což by mělo být kontrolováno pravidelně správcem hřiště a před utkáním rozhodčím. Nevhodné ukotvení může vést k vážným až smrtelným zraněním, které se již v minulosti staly.

stadium-g7e9279f6f_1280