Pravidla házené

 1. Historie házené
 2. Základní pravidla házené
 3. Souhrn pravidel házené
 4. Rozměry hřiště házená
 5. Míč na házenou
 6. Hráčské posty

pascal-swier-otuM-nw

Historie házené

Počátky házené jsou vidět u v míčových sportech ve starém Řecku, kde hry sloužily jako forma zábavy, obřadu a dětem jako příprava na dospělost. Současná podoba házené vznikla postupným prolínáním her založených na házení míče, které se objevily na různých místech Evropy počátkem 20.století. První podoba házené byla založena v Dánsku („håndbold“) učitelem Holger Nielsen v roce 1898. Zde také vznikly první kluby a soutěže. Už v té době se hrálo na stejné branky se stejným počtem hráčů jako v dnešní době. Druhou obdobu házené založili v Německu v roce 1911, kde se hrálo v 11 hráčích na fotbalovém hřišti a na fotbalové branky, tzv. Velká házená. V roce 1946 v Kodani vznikla Mezinárodní federace házené (IHF) a roku 1972 byla házená zařazena na program olympijských her.

V České republice vznikla jedna z podob házené – národní házená, která se hraje na obdélníkovém hřišti rozděleném na tři třetiny a před každou brankou je vymezeno brankoviště. Každé družstvo má na hřišti jednoho brankáře, tři obránce a tři útočníky. Branka je vyšší než širší.

Základní pravidla házené

Hrací doba oficiálního utkání házené dospělých je 2x30 minut hrubého času. Čas se tedy nezastavuje po většině přerušení (po dosaženém gólu atd.). Mezi poločasy je většinou desetiminutová přestávka. Mládežnické družstva hrají kratší dobu – hráči 12-14 let mají utkání 2x25 minut a hráči 8-12 let pak hrají 2x20 minut.

Týmy nastupují k utkání nejvíce se 14 hráči, kdy na hřiště může v jednu nastoupit současně 7 hráčů (6 v poli a 1 brankář). Ostatní hráči jsou na střídačce a připraveni ke střídání, které probíhá během utkání neomezeně ve vymezeném území.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA HÁZENÉ SI MŮŽETE PROČÍST ZDE

Souhrn pravidel házené:

 • Tým nemůže držet míč, aniž by se pokusil zaútočit. V takovém případě je rozhodčím signalizována pasivita.
 • Hráč může držet míč maximálně tři sekundy.
 • Hráč může nepřetržitě driblovat jednou rukou.
 • Hráč může udělat maximálně tři kroky před a po driblování (žádné „dvojité driblování“).
 • Hráčům není dovoleno brát nebo vyrážet míč z rukou soupeře.
 • Hráči se mohou dotknout míče jakoukoliv částí těla nad kolenem.
 • Hráči nemohou skočit na podlahu, aby získali zpět volný míč.
 • Všechny menší fauly nebo přestupky jsou penalizovány udělením volného hodu, který se odehrává v místě přestupku.
 • Za zabránění v brankové příležitosti (hrubý faul) na hranici brankoviště se nařizuje trestný hod ze vzdálenosti 7 m (sedmička).
 • Běžný faul a jiné porušení pravidel je trestáno 9m hodem (tzv. devítka).
 • Hráči se nesmí pohybovat v brankovém území gólmana.
 • Brankář se může pohybovat mimo brankové území, ale nesmí překročit brankovou čáru s míčem v držení.
 • Hráči nesmí přihrát zpět brankáři, pokud je v brankovém území.

marino-bobetic-IxtM5H-l1rI-unsplash

Házená a rozměry hřiště

Hrací plocha se skládá z obdélníkového hřiště, které je ohraničeno dvěma postranními čárami dlouhých 40 metrů a dvěma brankovými čárami dlouhých 20 metrů, půleno je středovou čárou. Lajny brankoviště vymezují prostor pro brankáře a jsou vzdáleny od branky 6 metrů. Uvnitř brankového území je čára, která vyznačuje sedmimetrový hod. Souběžně s čárami brankoviště jsou ve vzdálenosti 9 metrů od branky vedeny přerušované čáry volného hodu. Oficiální velikost branky je stanovena na 2 metry na výšku a 3 metry na šířku.

 

Zdroj: Tůma a Tkadlec, 2002

Míč na házenou

Míče na házenou mohou být šité anebo lepené. Míč je jediným prvkem, v čem se liší pravidla pro muže a pro ženy. Specifické velikosti mají potom také mládežnické kategorie házené:

KATEGORIE VELIKOST MÍČE
Přípravka  Gumový míč
Minižáci Gumový míč
Mladší žáci Velikost 1
Starší žáci – dívky Velikost 1
Starší žáci – chlapci Velikost2
Mladší dorost Velikost 2
Starší dorost, dospělé kategorie (ženy)  Velikost 2 – obvod 54-56 cm, 325-400g)
Starší dorost, dospělé kategorie (muži)  Velikost 3 – obvod 56-60 cm, 425-475g)

 

MÍČE NA HÁZENOU

Hráčské posty v házené

V průběhu utkání házené se rozlišují herní posty, které jsou rozdílné při útoku a při obraně. Každá hráčská funkce musí plnit různé požadavky v daném systému. Na jednotlivé hráčské funkce jsou především kladeny rozdílné požadavky z hlediska pohybových a koordinačních schopností, ale také z osvojení herních činností a z psychické, taktické a teoretické připravenosti.

V útočné fázi se rozlišují posty - levé křídlo, pravé křídlo, levou spojku, pravou spojku, střední spojku a pivota. Zatímco v obranné fázi se dělí posty na levého krajního obránce, pravého krajního obránce, levou spojku, pravou spojku, středního zadáka anebo vysunutého hráče. V utkání není také výjimko, že každý hráč musí plnit stejnou funkci jak v obraně, tak v útoku. Může se stát, že křídelní útočník může v obranné fázi zastoupit roli vysunutého hráče, pokud na to má předpoklady.