Dres a trenky NIKE Park VII

Kód: BV6708-0303-BILA3XS-128 BV6708-0310-BILA-CERNA3XS-128 BV6708-1010-CERNA3XS-128 BV6708-1212-CERVENA3XS-128 BV6708-1203-CERVENA-BILA3XS-128 BV6708-1210-CERVENA-CERNA3XS-128 BV6708-0202-MODRA3XS-128 BV6708-0203-MODRA-BILA3XS-128 BV6708-0210-MODRA-CERNA3XS-128 BV6708-0204-MODRA-TM-MODRA3XS-128 BV6708-0505-SV-MODRA3XS-128 BV6708-0503-SV-MODRA-BILA3XS-128 BV6708-0510-SV-MODRA-CERNA3XS-128 BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRA3XS-128 BV6708-0404-TM-MODRA3XS-128 BV6708-0403-TM-MODRA-BILA3XS-128 BV6708-0808-VINOVA3XS-128 BV6708-0803-VINOVA-BILA3XS-128 BV6708-0810-VINOVA-CERNA3XS-128 BV6708-1313-ZELENA3XS-128 BV6708-1303-ZELENA-BILA3XS-128 BV6708-1310-ZELENA-CERNA3XS-128 BV6708-0707-ZLUTA3XS-128 BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEX3XS-128 BV6708-0710-ZLUTA-CERNA3XS-128 BV6708-0303-BILA2XS-140 BV6708-0310-BILA-CERNA2XS-140 BV6708-1010-CERNA2XS-140 BV6708-1212-CERVENA2XS-140 BV6708-1203-CERVENA-BILA2XS-140 BV6708-1210-CERVENA-CERNA2XS-140 BV6708-0202-MODRA2XS-140 BV6708-0203-MODRA-BILA2XS-140 BV6708-0210-MODRA-CERNA2XS-140 BV6708-0204-MODRA-TM-MODRA2XS-140 BV6708-0505-SV-MODRA2XS-140 BV6708-0503-SV-MODRA-BILA2XS-140 BV6708-0510-SV-MODRA-CERNA2XS-140 BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRA2XS-140 BV6708-0404-TM-MODRA2XS-140 BV6708-0403-TM-MODRA-BILA2XS-140 BV6708-0808-VINOVA2XS-140 BV6708-0803-VINOVA-BILA2XS-140 BV6708-0810-VINOVA-CERNA2XS-140 BV6708-1313-ZELENA2XS-140 BV6708-1303-ZELENA-BILA2XS-140 BV6708-1310-ZELENA-CERNA2XS-140 BV6708-0707-ZLUTA2XS-140 BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEX2XS-140 BV6708-0710-ZLUTA-CERNA2XS-140 BV6708-0303-BILAXS-152 BV6708-0310-BILA-CERNAXS-152 BV6708-1010-CERNAXS-152 BV6708-1212-CERVENAXS-152 BV6708-1203-CERVENA-BILAXS-152 BV6708-1210-CERVENA-CERNAXS-152 BV6708-0202-MODRAXS-152 BV6708-0203-MODRA-BILAXS-152 BV6708-0210-MODRA-CERNAXS-152 BV6708-0204-MODRA-TM-MODRAXS-152 BV6708-0505-SV-MODRAXS-152 BV6708-0503-SV-MODRA-BILAXS-152 BV6708-0510-SV-MODRA-CERNAXS-152 BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRAXS-152 BV6708-0404-TM-MODRAXS-152 BV6708-0403-TM-MODRA-BILAXS-152 BV6708-0808-VINOVAXS-152 BV6708-0803-VINOVA-BILAXS-152 BV6708-0810-VINOVA-CERNAXS-152 BV6708-1313-ZELENAXS-152 BV6708-1303-ZELENA-BILAXS-152 BV6708-1310-ZELENA-CERNAXS-152 BV6708-0707-ZLUTAXS-152 BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEXXS-152 BV6708-0710-ZLUTA-CERNAXS-152 BV6708-0303-BILA164 BV6708-0310-BILA-CERNA164 BV6708-1010-CERNA164 BV6708-1212-CERVENA164 BV6708-1203-CERVENA-BILA164 BV6708-1210-CERVENA-CERNA164 BV6708-0202-MODRA164 BV6708-0203-MODRA-BILA164 BV6708-0210-MODRA-CERNA164 BV6708-0204-MODRA-TM-MODRA164 BV6708-0505-SV-MODRA164 BV6708-0503-SV-MODRA-BILA164 BV6708-0510-SV-MODRA-CERNA164 BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRA164 BV6708-0404-TM-MODRA164 BV6708-0403-TM-MODRA-BILA164 BV6708-0808-VINOVA164 BV6708-0803-VINOVA-BILA164 BV6708-0810-VINOVA-CERNA164 BV6708-1313-ZELENA164 BV6708-1303-ZELENA-BILA164 BV6708-1310-ZELENA-CERNA164 BV6708-0707-ZLUTA164 BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEX164 BV6708-0710-ZLUTA-CERNA164 BV6708-0303-BILAS BV6708-0310-BILA-CERNAS BV6708-1010-CERNAS BV6708-1212-CERVENAS BV6708-1203-CERVENA-BILAS BV6708-1210-CERVENA-CERNAS BV6708-0202-MODRAS BV6708-0203-MODRA-BILAS BV6708-0210-MODRA-CERNAS BV6708-0204-MODRA-TM-MODRAS BV6708-0505-SV-MODRAS BV6708-0503-SV-MODRA-BILAS BV6708-0510-SV-MODRA-CERNAS BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRAS BV6708-0404-TM-MODRAS BV6708-0403-TM-MODRA-BILAS BV6708-0808-VINOVAS BV6708-0803-VINOVA-BILAS BV6708-0810-VINOVA-CERNAS BV6708-1313-ZELENAS BV6708-1303-ZELENA-BILAS BV6708-1310-ZELENA-CERNAS BV6708-0707-ZLUTAS BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEXS BV6708-0710-ZLUTA-CERNAS BV6708-0303-BILAM BV6708-0310-BILA-CERNAM BV6708-1010-CERNAM BV6708-1212-CERVENAM BV6708-1203-CERVENA-BILAM BV6708-1210-CERVENA-CERNAM BV6708-0202-MODRAM BV6708-0203-MODRA-BILAM BV6708-0210-MODRA-CERNAM BV6708-0204-MODRA-TM-MODRAM BV6708-0505-SV-MODRAM BV6708-0503-SV-MODRA-BILAM BV6708-0510-SV-MODRA-CERNAM BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRAM BV6708-0404-TM-MODRAM BV6708-0403-TM-MODRA-BILAM BV6708-0808-VINOVAM BV6708-0803-VINOVA-BILAM BV6708-0810-VINOVA-CERNAM BV6708-1313-ZELENAM BV6708-1303-ZELENA-BILAM BV6708-1310-ZELENA-CERNAM BV6708-0707-ZLUTAM BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEXM BV6708-0710-ZLUTA-CERNAM BV6708-0303-BILAL BV6708-0310-BILA-CERNAL BV6708-1010-CERNAL BV6708-1212-CERVENAL BV6708-1203-CERVENA-BILAL BV6708-1210-CERVENA-CERNAL BV6708-0202-MODRAL BV6708-0203-MODRA-BILAL BV6708-0210-MODRA-CERNAL BV6708-0204-MODRA-TM-MODRAL BV6708-0505-SV-MODRAL BV6708-0503-SV-MODRA-BILAL BV6708-0510-SV-MODRA-CERNAL BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRAL BV6708-0404-TM-MODRAL BV6708-0403-TM-MODRA-BILAL BV6708-0808-VINOVAL BV6708-0803-VINOVA-BILAL BV6708-0810-VINOVA-CERNAL BV6708-1313-ZELENAL BV6708-1303-ZELENA-BILAL BV6708-1310-ZELENA-CERNAL BV6708-0707-ZLUTAL BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEXL BV6708-0710-ZLUTA-CERNAL BV6708-0303-BILAXL BV6708-0310-BILA-CERNAXL BV6708-1010-CERNAXL BV6708-1212-CERVENAXL BV6708-1203-CERVENA-BILAXL BV6708-1210-CERVENA-CERNAXL BV6708-0202-MODRAXL BV6708-0203-MODRA-BILAXL BV6708-0210-MODRA-CERNAXL BV6708-0204-MODRA-TM-MODRAXL BV6708-0505-SV-MODRAXL BV6708-0503-SV-MODRA-BILAXL BV6708-0510-SV-MODRA-CERNAXL BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRAXL BV6708-0404-TM-MODRAXL BV6708-0403-TM-MODRA-BILAXL BV6708-0808-VINOVAXL BV6708-0803-VINOVA-BILAXL BV6708-0810-VINOVA-CERNAXL BV6708-1313-ZELENAXL BV6708-1303-ZELENA-BILAXL BV6708-1310-ZELENA-CERNAXL BV6708-0707-ZLUTAXL BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEXXL BV6708-0710-ZLUTA-CERNAXL BV6708-0303-BILA2XL BV6708-0310-BILA-CERNA2XL BV6708-1010-CERNA2XL BV6708-1212-CERVENA2XL BV6708-1203-CERVENA-BILA2XL BV6708-1210-CERVENA-CERNA2XL BV6708-0202-MODRA2XL BV6708-0203-MODRA-BILA2XL BV6708-0210-MODRA-CERNA2XL BV6708-0204-MODRA-TM-MODRA2XL BV6708-0505-SV-MODRA2XL BV6708-0503-SV-MODRA-BILA2XL BV6708-0510-SV-MODRA-CERNA2XL BV6708-0504-SV-MODRA-TM-MODRA2XL BV6708-0404-TM-MODRA2XL BV6708-0403-TM-MODRA-BILA2XL BV6708-0808-VINOVA2XL BV6708-0803-VINOVA-BILA2XL BV6708-0810-VINOVA-CERNA2XL BV6708-1313-ZELENA2XL BV6708-1303-ZELENA-BILA2XL BV6708-1310-ZELENA-CERNA2XL BV6708-0707-ZLUTA2XL BV6708-0707V-ZLUTA-REFLEX2XL BV6708-0710-ZLUTA-CERNA2XL Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Nike
898 Kč –18 % 739 Kč
Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Zvolte variantu
Barva
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Více barevných kombinací

Detailní informace

Detailní popis produktu

Fotbalový dres Nike Park VII s krátkým rukávem je vyroben z jemné tkaniny, která pomáhá odvádět pot od pokožky a v kombinaci se síťovaným zadním panelem tě udrží v suchu a pohodlí po celý zápas.


Vlastnosti:

  • technologie Dri-FIT pomáhá odvádět pot od pokožky a udrží vás v suchu a pohodlí
  • síťovaný zadní panel pro lepší prodyšnost
  • úzký střih kopíruje postavu
  • Materiál: 100% recyklovaný polyester
Trenýrky Nike Park III bez vnitřních slipů ze 100% polyesteru. Vybaveny technologii Nike Dri-FIT pro dokonalý odvod potu.
  • Dri-Fit technologie rychle odvádí vlhkost.
  • střih těsně na tělo pro optimální výkon.
  • elastický pás se stahovací šňůrkou

Doplňkové parametry

Kategorie: Fotbalové dresy
Záruka: 24 měsíců
Pohlaví: Pánská, Dětská
#sizes_table#: /tabulka-velikosti-nike/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
x