Nahoru
Dolu
KATEGORIE ZBOŽÍ
Výprodej Vyberte si KATEGORII Badminton Basketbal Fotbal Házená Nohejbal Volejbal Dresy Míče Sety - SLEVA Tašky a batohy Tréninkové pomůcky Zdravotnické potřeby Bundy Mikiny Soupravy Tepláky Termoprádlo Trenky Trička Kolekce oblečení ADIDAS ERREA JAKO JOMA LEGEA MERCO MOLTEN NIKE Novinky a akce »»

 OBCHODNÍ  PODMÍNKY  a pravidla pro nakládání s osobními údaji

... 

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Sporteo s.r.o. od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují některé práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Sporteo s.r.o. se sídlem Purkyňova 37, 568 02 Svitavy, IČ:27746976, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 26024 u rejstříkového sudu v Hradci Králové a kupujícího / zákazník, spotřebitel /.

....

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu e-mailem na e-mailový kontakt uvedený kupujícím. Na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu / včetně dohodnuté ceny/ lze měnit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje , že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
 • na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

REKLAMACE

 • reklamaci je možné uplatnit osobně / na adrese Sporteo s.r.o., Purkyňova 37, 568 02 Svitavy / nebo zasláním zboží, prostřednictvím přepravní služby, na adresu viz.výše.
 • po obdržení zboží proveďte jeho prohlídku a funkčnost. V případě shledání závady uplatněte reklamaci co nejdříve
 • zboží, pokud bylo používáno, vyperte či očistěte. Špinavé zboží nebude do reklamace přijato a bude vráceno zákazníkovi k uvedení do stavu které umožní řešit reklamaci.
 • společně se zbožím doporučujeme, pro rychlejší vyřízení reklamace, doložit doklad prokazující koupi zboží / daňový doklad /. Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení reklamace.
 • společně se zbožím doporučujeme dodat průvodní dopis s popisovanou reklamační vadou.
 • zboží, na reklamaci, nezasílejte na dobírku. Takové zboží nebude přijato.
 • reklamace bude vyřízena ve 30-ti denní, zákonné, lhůtě
 • případné vrácení peněz bude provedeno převodem na Vámi zadaný bankovní účet. 
 • náklady spojené s dopravou zboží Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek: 1. Reklamace bude oprávněná / nebude se tedy jednat o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod./ 2. prostřednictvím e-mailu info@sporteo.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží / scan podacího lístku ČP, přepravní list apod... /
 • pro zaslání zboží zvolte nejlevnější variantu/doporučené zásilky/ kterou Vámi zvolený přepravce nabízí !!
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • v případě že Vám zboží nevyhovuje / velikost, barva apod. / je možnost jeho výměny
 • doporučujeme zboží pečlivě zabalit a s průvodním dopisem / název zboží, velikost, barva kterou požadujete.. /a kopii daňového dokladu doručit na adresu Sporteo s.r.o., Purkňova 37, 568 02 Svtavy.
 • za zboží, ve stejné hodnotě, se již samozřejmě neplatí
 • v případě že je zboží ve vyšší/nižší hodnotě, než původně objednané, je vystaven nový daňový doklad se zápočtem ceny
 • v případě že výměna probíhá na přání zákazníka / nejedná se o chybu dodavatele - dodání jiné než objednané barvy, velikosti apod./ je účtována doprava zboží zpět k zákazníkovi / GLS-dobírka: 139,-Kč, GLS-převod platba předem: 120,-Kč
 • pokud chce zákazník uhradit zboží převodem napíše svůj požadavek, na provedení tohoto způsobu platby, do průvodního dopisu.
 • zboží na výměnu nezasílejte na dobírku. takto zaslané zboží nebude přijato.
 • výměna zboží je možná do 14-ti dnů od převzetí zboží zákazníkem
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • v případě že jste spotřebitel máte právo zakoupené zboží vrátit nebo oznámit úmysl vrácení, bez udání důvodu, a to do 14-ti kalendářních dnů od data převzetí zboží.
 • v případě že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti / o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu /, právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 • zboží můžete vrátit buď osobně nebo prostřednictvím přepravní služby na adresu: Sporteo s.r.o., Purkyňova 37, 568 02 Svitavy
 • vrácené zboží, prosím, vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy
 • vrácené zboží uveďte, pokud možno, do původního stavu. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu
 • peníze za zboží Vám zašleme, na Váš bankovní účet, nejpozději do 14-ti dnů.
 • náklady na vrácení zboží jsou, v tomto případě, na straně kupujícího.
 • pro dodržení 14-ti denní lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za splněnou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 • lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následujíc kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Například převezme-li zákazník zboží v pátek doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně.
 • odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronickou poštou na e-mail: info@sporteo.cz
 • v co nejkratším termínu, od zaslání odstoupení elektronickou formou, je potřeba dodat zboží.
 • k vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit: 1. doklad potvrzující že jste zakoupili zboží u nás, 2. Průvodní dopis s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Tyto dokumenty usnadní identifikaci zboží a požadavku pro rychlejší vyřízení.
 • je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou, teoreticky, dosáhnout i plné ceny zboží.
 • platba za vrácené zboží se zákazníkovi odesílá na jím uvedený bankovní účet / neodesíláme složenkou na adresu /
 • Nelze vrátit zboží: 1.které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu / například. zboží s potisky, upravený textil a jiného zboží na míru apod. /
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.


NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PRSTŘEDKŮ NA DÁLKU

 • kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu, při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, si hradí kupující sám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • tyto obchodní podmínky platí, ve znění uvedeném na stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
 • momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží, nebylo-i v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.
 • pokud si zákazník nevyzvedne odeslanou zásilku má odesílatel právo na náhradu nákladů spojených s odesláním zboží / skutečně vynaložené poštovné /.


 
PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI platné od 25.05.2018

Prohlášení společnosti Sporteo s.r.o. o ochraně osobních údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady / EU / 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o pohybu těchto údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Sporteo s.r.o., se sídlem Purkyňova 225/37, Svitavy 568 02, IČ 27746976 ( dále jen „Správce“ ).

 

 

1. Správce osobních údajů

Správce data shromažďuje a používá tyto osobní údaje výhradně v souladu s příslušným ustanovením zákona č.101/2000 Sb. ( Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění ). Zaměstnanci firmy a další osoby, které spolupracují se Správcem, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady / EU / 2016/679 a dalších právních předpisů. Další informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďovaných a využívaných informací Správcem.


 

2. Práva zákazníka a jejich uplatnění

Odvolání souhlasu

·      Máte právo kdykoliv odvolat svůj, již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů.

Požadavek na informace

·      Máte právo požadovat informace o údajích, které o Vás shromažďujeme a požadovat sdělení těchto informací osobně nebo elektronicky.

Vymazání, zablokování, oprava, kontakt

·      Máte právo na podání vysvětlení, pokud se domníváte, že Správce nebo jiná spolupracující osoba, která se Správcem spolupracuje a provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem. Máte právo požadovat, aby Vaše údaje, uložené u Správce, byly vymazány, zablokovány nebo opraveny. Pokud se domníváte, že jsou Vaše práva porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.


 

Kontaktní místo

·      Pro uplatnění Vašich práv uvedených v předchozím odstavci se obraťte na adresu Správce a to jak tištěnou formou tak i elektronicky. Pokud využijete elektronickou formu využijte e-mailovou adresu: info@sporteo.cz . Uplatnění Vašich práv, podle předchozího odstavce, je bezplatné, pokud zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak.


 

Shromažďované údaje

·      Sběr a využívání neosobních / anonymních / údajů pro naši vnitřní a statistickou potřebu provádí příslušný internetový prohlížeč, který na server odesílá, při Vašem přístupu na webovou stránku automatiky tyto údaje: datum a čas připojení, URL / adresu / odkazující na webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu. Pokud při přístupu na naše webové stránky nezadáváte žádné identifikační údaje, shromažďujeme data pouze v anonymní podobě.

 

 

3. Sběr a užívání osobních údajů

 

Údaje pro plnění uzavřené kupní smlouvy-zákaznický účet

Osobními údaji jsou v tomto případě:

 • Jméno a příjmení / pokud není uvedený název firmy /
 • Ulice č.p. nebo orientační
 • Město
 • PSČ
 • Telefon
 • IČ a DIČ / pokud je splněná podmínky plátcovství daně /
 • E-mail

Tyto údaje zadáváte při registraci / objednávce / na našich webových stránkách. V případě přístupu registrovaného uživatele, na naše webové stránky, jsou osobními údaji:

 • Přihlašovací jméno
 • Heslo

Získané osobní údaje budou použity k plnění kupní smlouvy, případně při odpovědi na Váš dotaz. Okamžikem splnění kupní smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou tyto údaje uloženy tak dlouho, jak toto vyžaduje konkrétní daňové, obchodně právní či archivační zákony. Jakmile tyto lhůty uplynou Správce údaje vymaže. Proces vymazání údajů po uplynutí zákonných lhůt neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším používáním osobních údajů.


 

Údaje zákaznického účtu

·      Při zřízení zákaznického účtu ve smyslu předchozího odstavce budou získané údaje trvale uloženy v databázi Správce. Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a Vašeho účtu.


 

Přístup třetích osob k osobním údajům, které Správce shromažďuje a jejich předávání

·      Pokud to bude nutné, ke splnění kupní smlouvy, pověří Správce jiné subjekty nebo jednotlivce plněním úkolů pro Správce. Jedná se například o pověření přepravní společnosti  na přepravu výrobků, které jsou předmětem plnění kupní smlouvy. Poskytovatelé přepravních služeb obdrží jen nejnutnější údaje nutné ke splnění jejich činnosti. Těmto poskytovatelům služeb není povoleno používat Vaše osobní údaje k jiným účelům než ke splnění Správcem zadané služby. Je- li to ze zákona nutné uzavře Správce s těmito subjekty či osobami dohodu o ochraně Vašich osobních údajů. Přepravu produktů pro Správce vykonává Česká pošta s.p.,  PPL CZ , GLS Czech Republic s.r.o. a TOP TRANS Praha. Účetní a daňovou agendu pro nás vykonává společnost Ing.Adéla Šperlichová Lanškroun.

Předávání orgánům státní moci nebo správy

·      Na základě pravomocných rozsudků nebo nařízení příslušných orgánů státní moci nebo správy je Správce povinen v jednotlivých případech poskytovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Jde například o případy trestního stíhání apod. Rozsah poskytovaných osobních údajů se může lišit podle konkrétních případů.


 

Sociální pluginy

·      V aplikacích systému se může objevit pouze odkaz na partnerský internetový obchod po názvem: www.legea-eshop.cz, www.sporteo.c, www.jako-eshop.cz a produkty na těchto internetových obchodech zobrazené. Správce nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy webových stránek na které aplikace neodkazuje.


 

Cookies

·      Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi používaný prohlížeč trvale ukládá do PC a které slouží k tomu, aby byla aplikace elektronického systému uživatelsky co nejefektivnější a bezpečnější. Cookies Vaše PC nepoškodí a neobsahuje žádné viry. Instalaci Cookies můžete sami zabránit nastavením příslušného software Vašeho PC. Využíváním Cookies nedochází k získávání žádných dat o Vašich osobních údajích. Správce, prostřednictvím Cookies, sbírá data o uživatelském účtu, nákupním košíku nebo nákupním seznamu.


 

Bezpečnostní opatření Správce

·      Elektronický objednávkový systém i navazující počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými i organizačními opatřeními proti případnému neoprávněnému přístupu i změnám Vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě nebo zničení.

·      Se svými přístupovými údaji, prosím, nakládejte jako s důvěrnými informacemi a zavřete okno prohlížeče poté co ukončíte prohlížení aplikace elektronického obchodu.


 

Všechny dotazy týkající se informací o poskytnutých osobních údajích i jejich ochraně ze strany Správce jsme Vám k dispozici na těchto kontaktech:

·         Telefon: +420 774 204 255

·         E-mail: info@sporteo.cz

 

GDPR je platné od 25.05.2018 
 
 

 

Sporteo s.r.o.

Purkyňova 37

568 02 Svitavy

 

AKČNÍ PRODUKTY

Tréninkové sportovní pomůcky kužele, mety, slalomové tyče, překážky, balanční podložky, agility tréninkové žebříkyMassage Gun Mini vibrační masážní pistole. Masírování masážní pistolí je skvělou volbou, pokud potřebujete uvolnit ztuhlé svalstvo po tvrdém tréninku, náročné sportovní zátěži nebo celodenním sezením v kancelářiOdporové tréninkové gumy theraband protahovací posilovací a rehabilitační gumaSportovní lékárničky a zdravotnické brašny fotbalové sport profiJOMA Academy IV sport kolekce sportovního oblečení od JOMA sport tepláková souprava, dres, trenky a mikina s kapucí, tréninkové oblečení na fotbalMOLTEN basketbalové a volejbalové míče špičkové kvalityADIDAS Squadra 21 Training tepláková souprava, bunda, tepláky, dres, trenky, fotbal sportJAKO Competition 2.0 sport oblečení a vybavení německé sportovní značky JAKO sportJOMA Academy I, II a III kolekce sportovního oblečení na fotbal a další sporty. SLEVA JOMA Academy od oficiálního distributora značky JOMA Sporteo SvitavyAdidas fotbalový míč Conext 21 na trénink i volný časMasážní přípravky na relaxaci i kondiční sportovní masážSport výprodej sleva doprodej skladu sportovní obchod a potřebyJOMA Elite VIII běžecké oblečení na běhání mikina, elastické kalhoty a šortky, nátělník a tričko na běhání running pro muže i ženyDresy, trenky, komplety, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal, házená sada dresů pro týmy i jednotlivce sleva sada dresůhttps://sporteo.cz/adidas-condivo-21Házenkářský míč MOLTEN H3X5001-M1E oficiální hrací míč MS v Egyptě 2021JAKO sport obchod Striker 2.0 kolekce sportovního oblečení německé sportovní značky JAKO sporthttps://www.legea-eshop.cz/kolekce-joma-street-ii-sportovni-obleceni-set-trenink-sleva~c1581.htmlSportovní oblečení JOMA sport JOMA Crew IV sport oblečení dresy tepláky, bunda, mikina kolekce sportovního oblečení JOMA od oficiálního distributora JOMA Spain SPORTEO Svitavy Czech republicJOMA sport CHAMPION oficiální distributor a partner JOMA Spain SPORTEO Czech republicSKLZ Training tréninkové a posilovací pomůcky pro všechny sportyTejpy a tejpovací páskySELECT míče na fotbal, házenou a další sportyJOMA sportovní obchod e-shop JOMA sportFotbalové dresy JOMA, Adidas, Nike, Errea, JAKO. Legea a dalších značek na fotbal, volejbal, basketbal, házenou, florbal a další sportyTepláky tréninkové i relax sportovní na fotbal Adidas, Nike, Legea, JomaChladivý a hřejivý zábal na naraženiny a otoky syntetický led na bolest 

Akce a novinky
VÝPRODEJ
VÝPRODEJ
VÝPRODEJ sportovního oblečení a vybavení na trénink i volný čas. V kategorii VÝPRODEJ naleznete dresy, teplákové soupravy, bundy, tepláky, trenky, trička, míče a další sportovní vybavení za velice nízké ceny.
 
JOMA sport
JOMA sport
JOMA sportovní obchod nabízí sportovní oblečení a dresy pro všechny sporty. Dresy, trenky, mikiny, bundy, tepláky, teplákové soupravy, trička, stulpny a další sprotovní oblečení. Kolekce JOMA Academy, JOMA Crew, JOMA Champion, JOMA Supernova. Skvělá kvalita a design za příznivou cenu. To je JOMA.
 
ADIDAS sport
ADIDAS sport
ADIDAS sportovní oblečení na trénink i volný čas. Kolekce Adidas Condivo 21, Core, Tiro 21 a Squadra 21 pro týmy i jednotlivce. Zápasové i tréninkové fotbalové míče pro amatérské i profesionální soutěže
 
JAKO sport
JAKO sport
Značka JAKO sport obchod německé sportovní značky JAKO. Široká nabídka sportovního oblečení a vybavení JAKO na fotbal, volejbal, basketbal, házenou, florbal, nohejbal a další sporty. Sportovní kolekce JAKO Champ, JAKO Competition 2.0, JAKO Striker
 
LEGEA sport
LEGEA sport
LEGEA sportovní obchod e-shop italské značky LEGEA. Sportovní oblečení Legea na trénink i volný čas za nejnižší ceny. Teplákové soupravy, dresy, trenky, štulpny mikiny a bundy a další vybavení nejen pro fotbalové týmy.
 
NIKE sport
NIKE sport
NIKE sportovní oblečení značky NIKE. Sportovní kolekce Park, Academy. Fotbalové dresy, trenky, štulpny, tepláky, bundy, mikiny na trénink i volný čas od NIKE.
 
ERREA sport
ERREA sport
Errea sport sportovní obchod italské značky ERREA. Zboží ERREA znají především hráči a fanoušci VOLEJBALU a BASKETBALU. Dresy, chrániče i SPORTOVNÍ OBLEČENÍ využívají špičkové kluby v nejvyšších soutěžích.
 
Tréninkové sportovní pomůcky
Tréninkové sportovní pomůcky
Tréninkové pomůcky na hřiště i do tělocvičny. Mety, kužele, překážky, slalomové tyče, trenérské pomůcky a další tréninkové vybavení. Výhodné sady překážek a slalomových tyčí v tašce na přenášení a uskladnění.
 
Dresy a komplety
Dresy a komplety
Dresy a komplety pro týmy za zvýhodněnou cenu. Sady fotbalových dresů a trenek se slevou pro fotbalové týmy. Komplety značky JOMA, LEGEA, JAKO, ADIDAS, GIVOVA, ERREA a dalších sportovních značek.
 
Sportovní oblečení
Sportovní oblečení
Sportovní oblečení na trénink i volný čas. Tepláky, trenky, bundy, mikiny, trička, trenky, teplákové soupravy pro všechny sporty. Zvýhodněná cena na sety pro týmy i jednotlivce. Sportovní oblečení již od dětské velikosti.
 
Přihlaste se k odběru novinek
Nechejte si pravidelně zasílat akční nabídky a informace.
Rychlý kontakt
legea-eshop.cz
adresa:
Sporteo s.r.o.
Purkyňova 37
568 02 Svitavy
tel.: 420 774204255

www.legea-eshop.czinfo@legea-eshop.cz